Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Maria Maniadaki photoΗ Μαρία Μανιαδάκη είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων από το 2004. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανοβέρου της Γερμανίας. Σήμερα είναι δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Κρήτης, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (2003-2011), ειδικός συνεργάτης-συντονιστής για τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων στο έργο LIFE14/GIE/GR/000026 με τίτλο «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» (2016-2021) και ερευνήτρια στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με τίτλο: «Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην ελληνική έννομη τάξη-HELLASNOMOSAT» (2020-2021). Συμμετείχε ως τακτικό μέλος στη 2η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη Π.Ε Χανίων (2019) και ως εξετάστρια στις προφορικές εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021. Μεταξύ άλλων έχει παρακολουθήσει την Θερινή Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, την Ακαδημία Περιβαλλοντικού Δικαίου της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης καθώς και την 29η και 31η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της INTERPOL για την καταπολέμηση του εγκλήματος κατά της Άγριας Ζωής. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο Περιβάλλοντος, σε ποικίλες περιβαλλοντικές ημερίδες και δράσεις. Ξεχωρίζει εισήγησή της ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων (2018). Περαιτέρω, έχει δώσει διαλέξεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2019), στο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ (2017-2019), στο Τμήμα «Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ» του ΑΠΘ (2021) και στον κύκλο διαλέξεων του ΙΜΣ- ΙΤΕ (2019). Αρθρογραφεί στον ημερήσιο τύπο σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, ενώ άρθρα και συνεντεύξεις της έχουν αναπαραχθεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γερμανικά, ενώ κατέχει και καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1) Maria Maniadaki, Athanasios Papathanasopoulos, Lilian Mitrou, Efpraxia-Aithra Maria. (2021), Reconciling Remote Sensing Technologies with Personal Data and Privacy Protection in the European Union: Recent Developments in Greek Legislation and Application Perspectives in Environmental Law, Laws 10 (2), 33, DOI: 10.3390/laws10020033

2) Maria, E.-A., Papathanasopoulos, Α., Maniadaki, Μ., (2020), Natura 2000 Forest areas in Greece: a national implementation review, Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht, Volume 18 (2020), Issue 1, Pages 68-85

3) Μ. Μανιαδάκη/Α. Παπαθανασόπουλος, (2020), Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης της γης για περιβαλλοντικούς σκοπούς, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο Κρήτης/Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2020, σελ. 421-440.

4) Μ. Μανιαδάκη/Ν. Χαζιράκης/Γ. Σμπώκος/Μ. Προμπονάς/Χ. Γεωργιάδης/Κ. Μπαξεβάνη, (2020) σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο Κρήτης/Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2020, σελ. 441-447.

5) Maria Maniadaki, (2020), Accessing environmental information in Greece: just how easy is it?, Proceedings of the LIFE NATURA THEMIS International Conference “International Perspectives on Preventing Wildlife Crime”, ISBN 978-960-367-047-6, Pages 41-45, Heraklion, 2020

6) Μ. Μανιαδάκη, (2017), Η δικαστική έρευνα που διεξάγεται από τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου της Κρήτης, Πρακτικά του Εθνικού Συνεδρίου του LIFE NATURA THEMIS με τίτλο «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα», ISBΝ 978-960-367-042-1, σελ. 139-142, Ηράκλειο, 2017.

Άρθρα στον ημερήσιο τύπο

https://www.haniotika-nea.gr/author/maniadaki/